Nawigacja

Napisz do pedagoga szkolnego

Jeśli masz jakieś pytania, problem do rozwiązania, a potrzebna Ci jest fachowa pomoc, napisz do pedagoga szkolnego. Pamiętaj, aby podawać prawdziwe dane, inaczej Twoja wiadomość może być zignorowana.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Ogłoszenia

Ważne ogłoszenia

Warunki ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2015/2016

Pobierz plik: Informacja_dla_rodzicow.pdf

Więcej informacji o produkcie oraz pełna oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej znajduje się na stronie www.nau.pl


Warunki ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2013/2014

Ubezpieczyciel:

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.

00-389 Warszawa

ul. Smulikowskiego 6/8

tel. 22 696 72 70

tel. kom. 801 11 22 55

 • Przedmiot ubezpieczenia: przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń objętych ochroną ubezpie­czeniową w ramach zawartej umowy ubezpieczenia.
 • Suma ubezpieczenia : 10 000 zł.
 • Okres ubezpieczenia :  12 miesięcy – ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę.
 • Zakres ubezpieczenia :

 

1) rozszerzenie definicji nieszczęśliwego wypadku o zawał serca i udar mózgu ,

2) śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,

3) śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego ,

4) trwała niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,

5) trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,

6) trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie ataku epilepsji lub omdlenia o nie­ustalonej przyczynie,

7) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,

8) pobyt Ubezpieczonego na OIOM w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,

9) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ataku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przy­czynie ,

10) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zatrucia pokarmowego,

11) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie boreliozy lub odkleszczowego zapalenia opon mózgowych ,

12) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie chorób wywołanych przez pneumokoki i menin­gokoki ,

13) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby ,

14) uciążliwość leczenia szpitalnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,

15) poniesienie kosztów zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocni­czych w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego ,

16) poniesienie kosztów zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocni­czych w następstwie ataku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie ,

17) poniesienie kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów w następstwie nieszczęśliwego wy­padku Ubezpieczonego ,

18) poniesienie kosztów powypadkowego leczenia Ubezpieczonego na terenie RP ,

19) poniesienie kosztów powypadkowego leczenia stomatologicznego Ubezpieczonego na terenie RP ,

20) poniesienie kosztów operacji plastycznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,

21) czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub uczęszczania do placówki oświatowo-wycho­wawczej, powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,

22) pogryzienia lub ukąszenia Ubezpieczonego przez zwierzęta ,

23) konieczność dodatkowych korepetycji ,

24) śmierć rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,

25) trwała niezdolność do pracy rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w następstwie nie­szczęśliwego wypadku ,

26) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zarażenia wirusem AH1/N1 ,

27) amputacja kończyny lub jej części albo resekcja narządu lub organu Ubezpieczonego, jeżeli te działania są spowodowane nowotworem złośliwym ,

28) trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na pozio­mie nie mniejszym niż 80% ,

29) stwierdzenie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu u Ubezpieczonego,

30) poniesienie kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych, lub aparatu słuchowego ,

31) zasiłek opiekuńczy rodzica Ubezpieczonego ,

32) stwierdzenie poważnego zachorowania Ubezpieczonego w wieku do 25. roku życia ,

33) stwierdzenie zachorowania Ubezpieczonego na sepsę ,

34) zwiększenie wskaźnika procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu,

35) podwyższenie świadczenia kwotowego o 5% ,

36) uprawianie sportów wysokiego ryzyka ,

37) zgon rodzica lub obojga rodziców w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

38) świadczenie typu assistance.

 • Likwidacja szkód odbywa się bez konieczności stawiania się ubezpieczonego na komisję lekarską.
 • Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o odszkodowanie:

 

- ksero kart informacyjnych ( np. z poradni, ze szpitala),

- ksero opisu prześwietlenia,

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia,

- wypełniony druk zgłoszenia szkody ( należy pobrać druk wniosku w sekretariacie szkoły lub ze strony www.szkody.nau.pl).

Więcej informacji o produkcie oraz pełna oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej SA na stronie www.nau.pl


Serdecznie zapraszamy do szkoły Rodziców naszych uczniów, w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 1600 – 1700 na indywidualne spotkania z nauczycielami.

 


Warunki ubezpieczenia NNW Bezpieczna Szkoła na rok szkolny 2012/2013


Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

Agencja Generalna Grupy

26 – 010 Skarżysko – Kamienna

Al. Piłsudskiego 36

tel. kom. 886 585 384

 

Przedmiot ubezpieczenia

Ø       Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Ø      Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz sepsy.

Ø      Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki.

Ø      Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu.

Zakres ubezpieczenia – dla sumy ubezpieczenia 10 000 zł.

Ø      Okres ubezpieczenia : 12 miesięcy – ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami , feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę.

 

Rodzaj świadczenia

 

Wysokość wypłaty

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz sepsy

100% sumy ubezpieczenia

100% uszczerbku na zdrowiu ( trwałe inwalidztwo)

100% sumy ubezpieczenia

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu

*      Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta

*      Poparzenie

*      Odmrożenie

*      Złamanie

*      Wstrząśnienie mózgu

*      Zranienie

*      Uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku

*      Obrażenie ciała spowodowane atakiem epilepsji o nieustalonej przyczynie

*      Następstwa zawału mięśnia sercowego

*      Następstwa udaru mózgu

 

 

 

 

% sumy ubezpieczenia,            w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, gipsów miękkich, protez ortopedycznych

20 % sumy ubezpieczenia : max 100 zł. Za gips miękki

Koszty odbudowy zębów stałych

max 200 zł. za każdy ząb stały

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej

 

 

Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

100 % sumy ubezpieczenia

Koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez STU Ergo Hestia SA dla uzasadnienia roszczeń

wg załączonych rachunków

Zwrot kosztów leczenia,

czyli kosztów poniesionych na badania i zabiegi ambulatoryjne, operacyjne, zakup niezbędnych lekarstw lub środków opatrunkowych oraz pobyt w placówce służby zdrowia

do wysokości 30 % sumy ubezpieczenia

 

Bezkomisyjna likwidacja szkód

Ø      Na podstawie dokumentacji medycznej Biuro Likwidacji Szkód ustala rodzaje doznanych uszczerbków lub urazów, powstałych po zgłoszonym nieszczęśliwym wypadku.

 

Ø      Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o odszkodowanie :

 

- ksero kart informacyjnych ( np. z poradni, ze szpitala )

- ksero opisu prześwietlenia,

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające  zakończenie leczenia,

- wypełniony  druk zgłoszenia szkody ( należy pobrać w sekretariacie szkoły).


Informacja_o_wynikach_przetargu.docx lub Informacja_o_wynikach_przetargu.doc


OGŁOSZENIE

 

o przetargu nieograniczonym na dostawe oleju opałowego typu EKOTERM ( lub równoważnym) do budynku Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Bodzentynie w 2012 r. w ilości do 70 tys. litrów.

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

ogloszenie_olej.doc ; secyfikacja.doc ;

Wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM".

Wyjasnienie_tresci_specyfikacji.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum w Bodzentynie
  Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego"
  ul. Wolności 4
  26-010 Bodzentyn
 • tel/fax: (41)31-15-282

Galeria zdjęć