Nawigacja

Napisz do pedagoga szkolnego

Jeśli masz jakieś pytania, problem do rozwiązania, a potrzebna Ci jest fachowa pomoc, napisz do pedagoga szkolnego. Pamiętaj, aby podawać prawdziwe dane, inaczej Twoja wiadomość może być zignorowana.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
 • EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

  Rok szkolny 2017/2018 

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013. 

  Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej ozporządzeniem, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam:

   

  TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

   

  Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

   

  • część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa)

   

   z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 i będzie trwał 60 minut.

   z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 i będzie trwał 90 minut.

   

  Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony  nie więcej niż 20 minut, z zakresu języka polskiego  o 45 minut

   

  • część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

   

   z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 i będzie trwał 60 minut.

   z zakresu matematyki – godz. 11:00 i będzie trwał 90 minut.

   

  Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony  nie więcej niż 20 minut, z matematyki  o 45 minut

   

  • język obcy nowożytny20 kwietnia 2018 r. (piątek)

   

   na poziomie podstawowym – godz. 9:00 i będzie trwał 60 minut.

   na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 i będzie trwał 60 minut.

   

  Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony  nie więcej niż 20 minut, z zakresu poszerzonego o  30 minut.

  Termin dodatkowy przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, dla tych absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na zdawanie testu w terminie dodatkowym, zaplanowano od 1 do 5 czerwca 2018 roku. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 zostaną ogłoszone 16 czerwca.

  Dobry wynik na egzaminie gimnazjalnym 2018 to przepustka do szkoły średniej.

 • 100 DĘBÓW I 100 GOŁĘBI W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

        Dnia 8 kwietnia 2018r. na terenie Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego w Bodzentynie odbyła się uroczystość upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.

        Uroczystość rozpoczęła się odegraniem „Mazurka Dąbrowskiego” przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Bodzentyna. Po przywitaniu zgromadzonych przez Dyrektora Gimnazjum Danutę Kolasę głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, który podkreślił rolę takich wydarzeń w utrwalaniu pamięci historycznej. Następnie wypuszczono 100 gołębi pocztowych, przygotowanych przez Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Bodzentynie. Krążąc nad murami bodzentyńskiego zamku, symbolicznie „poniosły wieść o wolności”.

  Przy dźwiękach orkiestry udano się w stronę „skweru niepodległości”, gdzie rozpoczęto akcję sadzenia na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn 100 dębów pamięci, przekazanych przez Nadleśnictwo Łagów. Na skwerku zasadzono 5 dębów upamiętniających Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Jana Piwnika „Ponurego”; Kazimierza Szermentowskiego – powstańca 1863 r., brata artysty malarza Józefa Szermentowskiego, urodzonych w Bodzentynie.

        W budynku Gimnazjum odbyło się przedstawienie słowno-muzyczne „Oni walczyli o wolną Polskę” w wykonaniu uczniów szkoły. Ze wzruszeniem wysłuchano wypowiedzi przypominających życiorysy pięciu upamiętnionych „dębami wolności” , poezji  i pieśni patriotycznych na tle scenografii z symbolami narodowym.

  Galeria zdjęć: http://gimbodzentyn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=134

 • APEL WIELKANOCNY

  20 marca 2018 odbył się w naszej szkole Apel  Wielkanocny. Jak co roku, spotkaliśmy się w okresie przedświątecznym, aby wspólnie spędzić ten wyjątkowy czas. Czas przygotowywania się do tajemnicy paschalnej Chrystusa - Jego zmartwychwstania, powstania z grobu do nowego życia. Tę tajemnicę poprzedza męka i śmierć Pana Jezusa na krzyżu, który z miłości do nas umarł na krzyżu, by dać nam nowe życie i pokazać drogę do zbawienia. Uczniowie naszej szkoły, by upamiętnić te wydarzenia przygotowywali inscenizację słowno - muzyczną.
  Poprzez swe umiejętności i talenty ukazali społeczności szkolnej te ważne wydarzenia z życia Pana Jezusa, które są istotą naszej wiary chrześcijańskiej.

  Galeria zdjęć: http://gimbodzentyn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=133

 • DZIEŃ KOBIET

  Z okazji Dnia Kobiet w szkole odbyły się małe klasowe uroczystości. Każda klasa świętowała na swój sposób. To był bardzo sympatyczny dzień.

 • Ferie zimowe 2018

  W województwie świętokrzyskim ferie zimowe trwają od 12 lutego do 25 lutego 2018r.

  Wszystkim uczniom życzymy udanego, aktywnego wypoczynku, śniegu i powrotu do szkoły z nowymi siłami.

 • 155 ROCZNICA WYBUCH POWSTANIA STYCZNIOWEGO

  Uroczystości upamiętniające 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Bodzentyn rozpoczęły się w sobotę 20 stycznia od wejścia Marszu do Wzdołu Rządowego około godziny 12:00. We Wzdole uczestnicy XXV Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych wzięli udział w jasełkach oraz podzielili się opłatkiem w Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej - Wybranieccy. W drogę do Bodzentyna uczestnicy udali się o godzinie 14:00. Do miasta dotarli na godzinę 15:15. W Bodzentynie na Marsz czekały poczty sztandarowe oraz zebrani goście, którzy uczestniczyli w obchodach na terenie Bodzentyna. Podczas przemarszu uczestnikom towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bodzentyn oraz oddział Rekonstrukcji Historycznej - Pułk Żuawów Śmierci. 

  Galeria zdjęć: http://gimbodzentyn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=132

 • WYWIADÓWKA

  DNIA 31 STYCZNIA 2018 ROKU ODBĘDZIE SIĘ WYWIADÓWKA, PODSUMOWUJĄCA WYNIKI W NAUCE I ZACHOWANIU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.

  Porządek spotkania:
  1. Zebranie ogólne.
  2. Spotkanie wychowawców w klasach.

  Zapraszamy

   

 • XXV Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych w Bodzentynie

       Marsz rozpoczął się o godzinie 7:30 w Suchedniowie. Po Mszy Świętej w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła uczestnicy marszu udali się w kierunku Bodzentyna. W naszym miasteczku stawili się kilkanaście minut po godzinie 15:00. Przed budynkiem Świętokrzyskiego Parku Narodowego na maszerujących czekały poczty sztandarowe, między innymi nasz - poczet Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”.

        Przybyli nauczyciele i młodzież naszego gimnazjum przemaszerowała wraz z  400 uczestnikami marszu na Górny Rynek.  Wśród uczestników marszu znajdowali się członkowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" z wielu miast Polski, strzelcy z Litwy, grupy rekonstrukcyjne,  mieszkańcy gminy Suchedniów oraz Bodzentyna.

       Dalsza część obchodów odbyła się na Rynku Górnym w Bodzentynie. W drodze na Rynek Górny do marszu przyłączyła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna.

  Tuż po oficjalnej części wydarzenia Komendant Marszu Daniel Woś wręczył Krzyże „XXV Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn” za kilkukrotne przejście trasy, medale otrzymały też osoby i instytucje zasłużone dla kultywowania tradycji marszu

       Pod tablicą Powstania Styczniowego zostały zapalone znicze oraz złożone kwiaty i wiązanki. Odczytano apel poległych.

  Galeria zdjęć: MARSZ Z OKAZJI 155 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO.

 • Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

  Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn - Obrazek 1

  Gmina Bodzentyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn”.

  Celem tego projektu jest podniesienie jakości kształcenia na obszarze Gminy poprzez modernizację i rozwój istniejącej infrastruktury edukacyjnej. Projekt jest realizowany w 3 placówkach edukacyjnych, w tym również w Gimnazjum im. mjra Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie.

  W ramach projektu donaszej szkoły zakupiono m.in. 20 zestawów komputerowych, 5 laptopów, 3 projektory, tablicę interaktywną, doposażono pracownię biologiczną w pomoce dydaktyczne, salę gimnastyczną w sprzęt nagłaśniający, rolety, nowe lampy. Doposażono także interaktywną pracownię językowąw zestaw wspomagający naukę języków obcychzawierający pulpit lektora z jednostką centralną, słuchawki z mikrofonem, stoliki uczniowskie, tablicę interaktywną.

  Cały projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszy, już zrealizowany, dotyczy wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szczególności pracowni matematycznych, przyrodniczych i komputerowych.  Etap drugi obejmuje modernizację bloków sportowych i będzie realizowany w 2018r.. W najbliższych miesiącach Gmina ogłosi przetarg na roboty budowlane dotyczące m.in. malowania zaplecza sportowego, lakierowania i cyklinowania parkietów, wymiany baterii natryskowych i umywalkowych.

  Wartość całego projektuw 3 placówkach edukacyjnych wynosi 795.221,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi596.415,76zł,tj.75 %.

  Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7: „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.

 • - Obrazek 1

 • WESOŁYCH ŚWIĄT

  WESOŁYCH ŚWIĄT - Obrazek 1

 • SUKCESY SPORTOWE

  W poniższym linku odczytasz cały artykuł: https://gimbodzentyn.edupage.org/text1/?

 • ANDRZEJKI`2017

  W dniu 30. 11. 2017 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka z okazji Andrzejek. Uczniowie naszej szkoły mieli okazje odwiedzić krainę wróżb i magii współczesnych czarownic oraz  uczestniczyć w ciekawej zabawie szkolnej. Wróżki - czarodziejki wprowadziły swoich rówieśników w tajemniczą atmosferę czarów. Młodzież mogła wziąć udział w zabawnych wróżbach, dowiedzieć się na przykład jak będzie mieć na imię przyszła żona lub mąż, czy też jakim jestem uczniem/człowiekiem.

  Galeria zdjęć:http://gimbodzentyn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=131

   

 • Dnia 11.11. 2017 r. w Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie, odbył się II Przegląd Pieśni Patriotycznych – Bodzentyn 2017. Cieszył się on ogromną popularnością oraz wysoką frekwencją. Uroczystość otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski. Profesor Urszula Oettingen wygłosiła prelekcję, dotyczącą Święta Niepodległości i historii związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

  W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 19 zespołów oraz 15 wokalistów. Uczestnikami byli wykonawcy z całego powiatu kieleckiego. Licznie zaprezentowała się gmina Bodzentyn.

  II Przegląd Patriotyczny był częścią obchodów upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Celem festiwalu jest popularyzacja twórczości muzycznej o tematyce patriotycznej oraz przypomnienie zapomnianych już pieśni a także edukacja historyczna. Na zakończenie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wraz z uczestnikami oraz zgromadzoną publicznością odśpiewali wspólnie pieśń patriotyczną.

  W jury zasiedli: Jerzy Gumuła - główny instruktor ds. upowszechniania muzyki w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen - Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Danuta Kolasa - Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”.

  Jury wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

  Solista - Dorośli:

  I miejsce – Marek Stępień

  II miejsce - Lucyna Lipczyńska

  Zespół - Dorośli:

  I miejsce – Zespół ,,Furmani"

  II miejsce – Zespół Pieśni i Tańca ,,Leśnianie"

  III miejsce -  Chór ,,Nowina"

  I Wyróżnienie - Koło Gospodyń Wiejskich „Leszczyny”

  II Wyróżnienie – „Wolanie spod Łysicy”

  Solista  - Dzieci i młodzież szkolna:

  I miejsce - Weronika Winiarska

  II miejsce - Julia Malaga

  III miejsce - Natalia Pepaś

  I Wyróżnienie - Zuzanna Habik

  II Wyróżnienie - Julia Skrzeczyna

  III Wyróżnienie - Dominika Wrońska

  Zespół -  Dzieci i młodzież szkolna:

  I miejsce - Joanna Jankowicz i Maria Wierzbińska

  II miejsce - T.M. Rock Band

  III miejsce - ,,Krejzolki"

  I Wyróżnienie - 9 Harcerska Drużyna z Bodzentyna

  II Wyróżnienie - Aniołki Charliego

  Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY.

   

 • WYWIADÓWKA 15 LISTOPADA 2017

  Dnia 15 listopada odbędzie się spotkanie z rodzicami o godzinie 16.00.

  W związku z tym Dni Otwarte szkoly  8 listopada nie odbędą się.

 •   **********************************
                UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
       W  październiku  br. odbyła się w naszej szkole akademia  z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych .  Przygotowana prezentacja multimedialna oraz recytacja w wykonaniu uczniów wprowadziły nas w nastrój zadumy, refleksji nad życiem i przemijaniem.
    Dzień Wszystkich Świętych przypomina nam również ,że każdy z nas został powołany do świętości.
                                                                                       

                                                                Galeria zdjęć: Wszystkich Świętych.

 • „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”                                  

   św. Jan Pawel II

  Częstochowa , 18 czerwca 1983 r.
  W tym roku Dzień Papieski obchodziliśmy  pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją". W  Polsce i poza jej granicami dziękowano za pontyfikat Jana Pawła II, Jego nauczanie oraz świętość. W całym kraju organizowane były liczne wydarzenia duchowe i kulturalne. 
  W naszym gimnazjum  odbył się uroczysty apel, którego celem było promowanie chrześcijańskiej wizji nadziei. W scenariuszu uroczystości wykorzystano teksty rozważań Ojca Świętego, utwory poetyckie oraz muzyczne. Całość uzupełniała prezentacja multimedialna, której obrazy przypomniały nam najważniejsze wydarzenia z życia naszego Papieża.

  Galeria zdjęć: http://gimbodzentyn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=127
   

 • DZIEŃ CHŁOPAKA

  ,,W tym dniu szczególnym września 30,

   Witamy szczególnie chłopaka każdego,

  Nadeszła dziś pora, żeby się przekonać,

   Jak wiele zalet posiada męska część naszego grona…’’

  Tak rozpoczęliśmy w naszej szkole apel z okazji Dnia Chłopaka. Inicjatorem imprezy był Samorząd Uczniowski. Do rywalizacji o tytuł Super Chłopaka stanęli chłopcy z każdej klasy, którzy zmierzyli się z różnymi konkurencjami: autoprezentacją, znajomością polskich i zagranicznych klubów sportowych.Najwięcej emocji wzbudził konkurs karaoke, w którym chłopcy prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne.

  Nad sprawnym przebiegiem zmagań uczestników czuwało jury, które ze względu na wyrównany poziom, postanowiło przyznać wszystkim chłopcom tytuł Super Chłopaka. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki. Następnie wszyscy uczniowie zaproszeni zostali do wspólnej zabawy oraz otrzymali od pani dyrektor słodkości.

  W tym dniu wszystkim dopisywały humory,  wszyscy świetnie się bawili, było mnóstwo śmiechu i radości.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: http://gimbodzentyn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=126

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum w Bodzentynie
  Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego"
  ul. Wolności 4
  26-010 Bodzentyn
 • tel/fax: (41)31-15-282

Galeria zdjęć